Landing Page

Hvis Jyske Banks næste digitale designer skal

· være kreativ og stærk på det æstetiske

· have erfaring fra professionelle og politisk prægede miljøer

· og have styr på sine webteknologier

så har jeg noget at byde ind med!

Læs mere

Design

Jeg har læst jeres stillingsopslag med stor interesse og mener at jeg med de kompetencer jeg besidder vil kunne være med til at forme Jyske Banks digitaliseringsproces på en positiv

Konkret vil jeg kunne byde ind med
Fra mit arbejde hos Global Entrepreneurship Week | Denmark, hvor jeg har haft ansvaret for at designe og implementere projektets hjemmeside, har jeg modtaget stor ros for min evne til at lytte til, forstå og implementere ønsker fra projektets stakeholders på en hensigtsmæssig måde agere på en hensigtsmæssig måde i et professionelt miljø, hvor der både har skullet tages hensyn til flere visuelle identiteter der alle skulle afspejles i designet, ligesom målgrupper og interesser der skulle implementeres i designet af hjemmesiden.

Jeg har desuden også erfaring fra den anden side af bordet, hvor jeg på vegne af bl.a. Videncenter for D&B har ageret sparringspartner og tovholder ift. eksterne leverandører. Her har jeg kunnet bruge min faglighed, både ift. design, men også mine kodekompetencer til at sikre kvaliteten af eksterne leverancer.